Nové archeologické objevy v Železných horách

Hlavní stránka » Kalendář akcí » Nové archeologické objevy v Železných horách

Přednáška PhDr. Jana Musila. Jižní část okresu Chrudim téměř souvisle pokrývá les. Lesní prostředí zakonzervovalo relativně dobře dochované pozůstatky lidské činnosti od pravěku po současnost. Za použití výsledků laserového leteckého skenování a povrchového průzkumu před námi vyvstávají staré cesty, pozůstatky těžebních prací, středověkých vsí, tvrzí a hradů, jakožto i vojenských okopů z nedávné minulosti.