Historie

Chrast byla založena ve druhé polovině 13. století benediktinským klášterem v Podlažicích. Klášter, založený v roce 1159 byl v dubnu 1421 husitskými vojsky vypálen. Po jeho zničení přešla Chrast do světské správy.

Do roku 1427 bylo panství spolu s městečkem svěřeno husitskému hejtmanovi Jakubovi z Kroměšína, po něm Jiříkovi z Březovic, dále opak bylo převedeno na královskou korunu a správcem byl ustanoven Vilém Kostka z Postupis a to až do roku 1436. Tohoto roku zastavil král Zikmund panství Janu Pardusovi z Vratkova, ten panství postoupil r.1452 Zdeňkovi Kostkovi.

R. 1539 bylli majetníky Slavatové z Chlumu a Košumberka a v r. 1600 bylo opanství spolu s Chrastí prodáno rodu Bérků z Dubé a Lípy, dále Vamberkům a Harrachům. Roku 1656 koupil panství pražský arcibiskup kardinál Harfách pro nově vzniklé královehradecké biskupství, v jehož držení byla Chrast, zámek i okolní vesnice do revolučního roku 1848. Tehdy získala Chrast samosprávu, v jejím čele bylo obecní zastupitelstvo se starostou. Povýšena na město byla Chrast v roce 1853. Pod její správu náleželo ještě 9 okolních vesnic.

Rozmach zaznamenala Chrast ve druhé polovině 19. stolet íjak ve společenském životě – zakládají se různé spolky jako Orel, Sokol, divadelní ochotníci, vznikají politické strany, tak v průmyslu – vznikají továrny /výroba špiček, léčiv, zpracování dřeva,/, vybudován byl Městský vodovod a Chrast byla připojena k trati Německý, dnešní Havlíčkův Brod – Pardubice.

Dnešní Chrast postrádá větších továren, přesto je centrem této oblasti, střediskem obchodu, působí zde řada organizací jako jsou hasici, sportovci, myslivci, Junák, a další. Je v zájmu občanů tohoto města nadále rozvíjet turistický ruch, využívat jak přírodního prostředí, tak kuturních památek a stavět na kulturní a historické tradici města tak, aby historie nebyla je připomínkou minulosti, ale stala se základem pro další rozvoj chrastecka.