Městská památková zóna

Hlavní stránka » O městě » Městská památková zóna

Městská památková zóna zahrnuje historický střed města – náměstí, pravou část ulice Boženy Němcové s původní zástavbou domků, část ulice U pošty s Českou spořitelnou, školou,zdravotním střediskem, Českou poštou .

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice

kostel Nejsvětější Trojice

První zprávy jsou z let 1612 -18, kdy byl kostel obnoven Markétou Berkovou. Několikrát vyhořel, naposledy v roce 1774. Důkladná oprava provedena v roce 1774, v letech 1999 a 2000 oprava věží, střechy, fasády z prostředků MK, města a církve. Kostel má 3 oltáře, hlavní oltář zasvěcen Nejsvětější Trojici.

Areál kostela Sv. Martina

kostel sv. Martina

První zprávy z roku 1350. Kostel byl opraven za biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic údajně dle návrhu Jana Santiniho. Vysvěcen 3. srpna 1721. Na hřbitově je pohřbena celá řada významných osobností - MUDr. Karel Schmoeger, Jan Nepomuk Filcík, František Reinitz, hradečtí biskupové Jan Leopold rytíř Hay, Mořic Pícha a další. Zazděné náhrobky pocházejí z let 1550 a ž 1610. Památkově chráněn je náhrobek děkana Josefa Münzera.

Areál barokního zámku

barokní zámek

Bývalé sídlo (později letní sídlo), hradeckých biskupů. Nyní je v budově umístěn Městský úřad a Městské muzeum, založené 1893 Vincencem Paulusem.

Zámek byl opraven v posledních letech s pomocí fondu ministerstva kultury Městem Chrast. Upravené nádvoří zámku spolu s muzejním koncertním sálem (bývalou zámeckou kaplí s původními malbami) slouží k pořádání koncertů. V prostorách městského úřadu slouží ke svatbám a slavnostním příležitostem Římský sál a Čínský pokoj s malbami Antonína Machka.

K zámku patří zámecká zahrada, vybudovaná v polovině 19. století biskupem Karlem Hanlem, upravená v roce 1903 architektem Thomayerem z Prahy jako park. Dodnes se dochovaly původní růže, vzácné stromy jako liliovník tulipánokvětý, cypřišek nutkajský a další.

zámecká zahrada
Za ohradní zdí je lipová alej, na jejímž konci stojí kaplička Sv. Jana Nepomuckého, postavená roku 1728 biskupem Václavem z Košínů, r. 1907 zbořena smrští a obnovená biskupem Karlem Kašparem v roce 1921.

Děkanství č.p. 2

děkanství č.p. 2

Pozoruhodné především soškou Sv. Floriána - patrona hasičů, umístěné v nice objektu.

Socha Sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je od neznámého autora, stojí v jihovýchodním cípu náměstí od roku 1882, kdy sem byla přemístěna. Restaurována v roce 1996.

Památník obětem I. a II. světové války

památník obětem

Památník obětem I. světové války byl postaven na náměstí v Chrasti. Slavnostní odhalení bylo 11. července 1937 a byla na něm umístěna socha gen. M. R. Štefánika, dílo sochaře Březy. V roce 1945 zde byla připsána jména obětí II. světové války. Socha Štefánikova byla stržena v roce 1953 a později zničena.