Virtuální univerzita třetího věku

Home » Kalendář akcí » Virtuální univerzita třetího věku

Volnočasové zájmové vzdělávání - čtvrtý semestr. Téma semestru je Barokní architektura v Čechách. Přihlášení je možné na podatelně MěÚ nebo na místě při první nebo druhé přednášce.