Než přišla svoboda

Home » Kalendář akcí » Než přišla svoboda

Jedná se o venkovní panelovou výstavu, která má přiblížit občanům život před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít. Na dvaceti venkovních panelech budou představena různá témata, jako je například doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní prostředí, zemědělství, oslavy povinných výročí či místní underground.


Není známo přesné místo konání akce.